Untitled Page
AYDINTEPE WEB TANITIM SİTESİ

   
  .
  kültür Turizm
 


1-İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM:

           2-EĞİTİM, SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK:

            a)EĞİTİM : 

           İLKÖĞRETİM: İlçemizde okul çağında bulunan nüfusun tamamı eğitim-öğretimden yararlanmaktadır. Okula devam etmeyen öğrenci yoktur. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 603 kız, 688 erkek  toplam 1271 öğrenci öğrenim görmüştür.

           ORTAÖĞRETİM: İlçe merkezinde bir tane çok programlı lise bulunmaktadır 2002-2003 eğitim-öğretim yılında 160 öğrenci devam etmiştir..İlçemizde lisenin eğitim öğretime başladığı günden bu zamana kadar 274 öğrenci mezun olmuş, mezun olan öğrencilerden 55 öğrenci çeşitli üniversitelerin lisans programlarına, 27 öğrenci de ön lisans programlarına kayıt yaptırmışlardır. Çok programlı liseden mezun olup yüksek öğretime devam etme oranı %33 tür.

          YAYGIN EĞİTİM HİZMETLERİ: İlçemizde yaygın eğitim hizmetleri  1990 – 1991 eğitim - öğretim yılında başlamış olup, bugüne kadar 182 kurs açılmış ,2097’ si kadın, 796’ si erkek olmak üzere toplam 2893 kişi bu kurslardan yararlanmıştır. Yaygın eğitim hizmetleri alanında açılan kurslar meslek edindirme ve sosyal – kültürel kurslar olmak üzere iki ana baslık altında verilmektedir.

            İlçemizde okuryazar oranı %98 dır. 

            b)SAĞLIK:

           İlçemizde 2 sağlık ocağı ve 9 sağlık evi bulunmakta olup İlçe merkezindeki Sağlık Ocağında tedaviye yönelik  2 adet poliklinikle hizmet vermektedir. Günlük normal poliklinik şayisi 80,  diş poliklinik şayisi 8’ dır. Ayrıca küçük  cerrahi müdahaleler de yapılmaktadır. Mevcut hastalarımızın % 25’ i bölge dışından gelmektedir.

            Sağlık ocağı bünyesinde 15-49 yas kadınlara yönelik; bebekler için 1-5 yas çocukların hastalıklardan korunması için sürekli anne eğitim yapılmaktadır.

            c)SOSYAL GÜVENLİK :

           1.TÜRKİYE IS KURUMU: İl müdürlüğü verilerine göre İlçemizden müracaatlı issiz şayisinin 51 olduğu görülmektedir ancak  gerçekte müracaat etmeyen issiz şayisi düşünüldüğünde  bu sayının daha fazla olabileceği tahmin edilmektedir.

           2.SOSYAL SİGORTA: İlçemizde sigortalı şayisi 258, Aylık almakta olanların şayisi 560, Aylık alıp sağlık yardımı alanların şayisi 2240 Aylık almayıp ta sağlık yardımı alanların şayisi 1032 SSK İl Müdürlüğü kayıtlarından anlaşılmaktadır.

            3.BAGKUR : İlçemizde  Bağ kur emeklisi olup yaslılık aylığı alanların şayisi 253, malullük aylığı alanların şayisi 5, ölüm aylığı alanların şayisi 137 dır. sağlık hizmetlerinden faydalanan emekli ve hak sahiplerinin şayisi toplam 677 dır.

            3.KÜLTÜR, TURİZM, ÇEVRE:

             a)KÜLTÜR : İlçemizde genel olarak tipik Anadolu kültürü hakimdir. Halk genel olarak geleneksel değerlere, örf ve adetlere bağlıdır. Ataerkil aile yapısı egemen olup,  aile reisi otoriterdir. Ekonomik bagimsizligini kazanan çekirdek aile sayısında değişen günümüz şartlarına göre artış görülmektedir.

            b)TURİZM: İlçemizde genel olarak yayla turizmi ağırlıktadır. Temmuz ayında Bayburt İlinde yapılan Dede Korkut Senlikleri çerçevesinde İlçemiz sınırlarında bulunan Soğanlı Dağındaki yayla senlikleri yayla turizmini canlandırmaktadır.

            c)ÇEVRE: İlçemizde sanayi olmadığından  sanayi kirliliğine dayalı kimyasal atik bulunmamaktadır. Tarım ve Hayvancılığa dayalı bir ekonomi olduğundan hayvansal artıklar nedeniyle köy ve şehir merkezinde sıkıntı yaşanmaktadır.

            4.TARIM, DOĞAL KAYNAKLAR:

               a)TARIM:

   14.985 Hektar olan toplam tarım arazisinin 9.556 Hektarlık kısmi sulanabilir arazi, azı 5.429 Hektarlık kısmi sulanamayan arazidir. Nadas alanı 3.430 Hektar olup tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi ise 3.121 Hektardır.

            Ağırlıklı olarak tarla bitkileri tarımı yapılan ilçemizde buğday,arpa,çavdar,yulaf,seker pancarı ekilmektedir. Alternatif ürün çeşidi olarak ay çiçeği ve silajlık mısır ekilmektedir. Mevsim şartlarının ağır olması ve ısıtma masraflarının yüksek olması nedeni ile  karlı seracılık yapılamamaktadır. Ay çiçeği ve silajlık mısır alternatif ürün olarak geliştirilmeye çalışılmaktadır.

            Hayvancılık: İlçemiz merkez ve ova köylerinde yapılan hayvancılıkta melez ırktan  kültür ırkına büyük oranda geçilmistir ağırlıklı olarak besi hayvancılığı yapılmaktadır. Süt sigirciligi gelişmemiş olup, mevcut ırkların süt verimi düşüktür.Küçükbaş hayvancılıkta daha çok yaylalarda ve rakımı yüksek olan köylerimizde yapılmaktadır.

             Aricilik:Aricilik için çok uygun arazi ve floraya sahip ilçemizde 3130 adet Arili kovan bulunmaktadır. İlçemizin Arili kovan kapasitesinin 14.238 adet olması ve mevcut Arili kovan şayisinin azlığı nedeniyle Karadeniz sahil şeridinin arıcıları yaz aylarında bölgemizde konaklamakta ve önemli miktarda bal üretimi yapmaktadırlar.

             b)DOĞAL KAYNAKLAR:İlçemiz merkez ve köylerinde doğal su kaynakları mevcut olup tarım arazilerinin sulanmasında değerlendirilmektedir. İlçemiz sınırlarında doğal maden suları ve granit mermer kaynakları bulunmakta olup ekonomiye kazandırılması için çalışma yapılması gerekmektedir. Ayrıca karasal iklimle deniz ikliminin karsılaştığı Soğanlı dağları mevkiinde aşırı hava akimi oluştuğundan rüzgar enerjisinden ağırlıklı olarak yararlanılabileceği düşünülmektedir.

             5.SANAYİ VE YATIRIM:

             İlçemizde ağır sanayi yatırımları bulunmamaktadır. Küçük çaplı demir doğrama ve marangoz atölyeleri mevcuttur. Son yıllarda 2 adet süt isleme tesisi kurulmuştur.

            6.ULAŞIM:

             İlçemiz Bayburt iline 24 km.lik karayoluyla bağlanmaktadır. Bu yolun Gümüşhane Bayburt Devlet yoluna kadar olan 11 km.lik oldukça dar ve yetersizdir. 287 km.lik köy yolları ağımızın 31 km.si asfalt, 105 km.si stabilize kaplama 85 km.si tesviye ve 66 km.si ham yoldur.İlçemize bağlı Kavlatan,Dullu,Gün buldu köylerimize kıs mevsiminde ulaşım sağlanamamaktadır.

            İlçe merkezi, bağlı 23 köy ve yaylalarımızın tamamında telefon mevcuttur.Radyo ve televizyon yayınları istenilen düzeyde değildir.

2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilçemiz merkez ve  köylerinde toplam 12.614 kişi yasamaktadır. Nüfusun % 54’ü kadın,   % 46’si  erkektir.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=